Jessica Valentino / iii – Unity

Posted in Uncategorized on January 6, 2009 by unity08younghistorians

Ang Kontinente ng Daigdig

Katuturan ng Heograpiya

 

╚ Pisikal na anyo ng mundo

╚ Mula sa wikang Greyigo – geos – grapiya

╚ Deskripsyon ng mundo

 

 

Mga Tinatalakay sa heograpiy

╚ anyong lupa

╚ anyong tubig

╚ likas at pampulitikang pagkakahati ng lupa

╚ klima

╚ produkto/ yamang likas

╚ interaksyon ng mga tao

 

 

Pinagmulan ng mga Kontinente

Continental Orift Theory ► paggalaw/ pagkaanod ng mga kontinente

► binuo ni Alfred Wegener

ang mga kalupaan ay patuloy na gumagalaw

 

 

Ang mga Kontinente ng Daigdig

◘ Asya (largest)

◘ Africa

◘ North America

◘ South America

◘ Antartica

◘ Europa

◘ Australia at Oceania (smallest)

Asya – nagmula sa salitang AKKADIAN na ASER na ang kahulugan ay PAGSIKAT. Ginamit ito ng mga griyego na bansag sa Asia Minor(Turkey) sapagkat ang lugar na ito ang unang sinisikatan ng araw

sakop 1/3 kalupaan ng daigdig

 

Harold Jeffreys – sumalungat sa mga natuklasan ni Alfred Wegener

matibay ang Interior kaya hindi daw iisa ang kontinente noon gumagalaw lamang ang mga kontinente kapag lumilindol o padpumuputok ang mag bulkan.

 

Ang hangganan ng Asya

Hilaga = Arctic Ocean

Silangan = Pacific Ocean

Kanluran = Ural Mountains, Caspian Sea, Meditarranean Sea, Red Sea

Timog = Indian Ocean

 

Silangang Bahagi ng Asya

Pacific Ring of Fire = may mga aktibong bulkan

Japan

Indonesia Pilipinas

Taiwan

Europasubcontinent ng Aysa

nagmula sa pangalang EREBU wikang AKKADIAN na ang ibig sabihin ay paglubog ng araw

 

Ang hangganan ng Europa

╠ Hilaga = Arctic Ocean

╠ Silangan = Ural Mountains

╠ Kanluran = Atlantic Ocean

╚ Timog = Mediterranean Sea

 

 

Bumubuo sa Europe

Tangway ng Scandinavia –Norway, Sweden, Finland

Gitna ng Europe –Poland, Netherlands, Germany

Tangway ng Iberia –Spain & Portugal

British Isle –England

Italian Peninsula –Italy

Balkan Peninsula –Gresya, Albania, Romania

◙Africa – may pinakamahabang ilog (Egypt) nile river

sahhara dssert (pinakamalaki sa buong mundo)

cradle of mankind

pinakamalaking minahan ng ginto at diamond

maraming epedemia

 

Ang hangganan ng Africa

╠Hilaga –Mediterranean Sea

╠Silangan –Atlantic Ocean

╠Kanluran –Red Sea

╚Timog –Indian Ocean

 

◙North America

Ang hangganan ng North America

 

Hilaga –Arctic Ocean

Silangan –North Atlantic Ocean

Kanluran –North Pacific Ocean

Timog –Caribbean Sea, South America

 

Bumubuo

►Greenland, United States, Canada, Mexico

 

◙South America

 

 

Ang hangganan ng North America

 

Hilaga –Caribbean Sea

Silangan –South Atlantic Ocean

Kanluran –South Pacific Ocean

Timog –Drake Passage

 

 

Katangi-tangi:

Andes Mountain Ranges

pinakamahabang bulubundukin sa buong mundo

Amazon Bazin

-pinakamalwak na kagubatan sa daigdig

Angel Falls

-pinakamataas na talon sa mundo

 

◙Antartica

Pinakamalayo pinakamalamig

╕╒

Walang permanenteng populasyon

 

 

Ang hangganan ng Antartica

╠ Hilaga –southern ocean

╚ Timog –south pole

 

Advertisements